Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

9220 b50f 500

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

czarnefantazje
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
czarnefantazje
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viadestroyed destroyed
9806 8593 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
czarnefantazje
2808 6161 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
czarnefantazje
7188 3d89 500
Reposted frompierdolony pierdolony viamikrokosmos mikrokosmos
czarnefantazje
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

July 10 2015

czarnefantazje
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
czarnefantazje

July 09 2015

czarnefantazje
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla vianoe noe
8083 cbad
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoutline outline
8043 6d9b
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoutline outline
6053 309a 500
Reposted fromwestwood westwood viaoutline outline
czarnefantazje
8398 31a4 500
Reposted fromaunds aunds viaskull-sutures skull-sutures
czarnefantazje
7977 c52c
czarnefantazje
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki vianiskowo niskowo
czarnefantazje
5502 7c1d
Reposted fromlittlefool littlefool vianimamie nimamie
czarnefantazje
19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23... cholera, przecież wiem, że o mnie nie myślisz
— 23:23
0190 9ddf 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianiskowo niskowo
czarnefantazje
5377 a0a0
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianimamie nimamie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl